4 thoughts on “Bản tin Cuồng Đô Vật 12/2 | John Cena sẽ có mặt tại WWE WrestleMania; Triple H bị “ám ảnh”

  1. Anh em nào thích assasincreed thì có thể qua kênh của mình xem nhé . Mình cám ơn .
    https://youtu.be/bFMuEY-g0yk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *